RADA RODZICÓW

SKŁADKA NA RADĘ RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Informujemy, że Rada Rodziców ustaliła składkę na bieżący rok szkolny w wysokości 20 zł.

SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW W CKZIU W LUDOWIE POLSKIM
Przewodniczący: Jolanta Grzybek
Zastepca przewodniczącego: Elżbieta Kanicka
Skarbnik: Magdalena Bartczak-Runicka
Sekretarz: Rafał Marmulewicz

 

Film promujący szkołę

UWAGA !


Od września 2019r. CKZiU w Ludowie Polskim zapewni uczniom przejazdy na trasie Strzelin – Ludów Polski i Ludów Polski – Strzelin w przypadku braku dogodnych połączeń wynikających ze stałych rozkładów jazdy.


UWAGA !


OD 09-12-2018 OBOWIĄZUJĄ NOWE GODZINY ROZPOCZĘCIA LEKCJI

1 lekcja: 08.00 - 08.45
2 lekcja: 08.50 - 09.35
3 lekcja: 09.40 - 10.25
4 lekcja: 10.45 - 11.30
5 lekcja: 11.35 - 12.20
6 lekcja: 12.25 - 13.10
7 lekcja: 13.15 - 14.00
8 lekcja: 14.05 - 14.50

INSTYTUCJE Z KTÓRYMI WSPÓŁPRACUJEMY

dodr oke logo cke logo dodr mrirw logo men logo dodr logo frse logo gmina strzelin logo koweziu logo