PRZETARGI

Zapytanie ofertowe - wycieczki dla uczniów CKZiU w Ludowie Polskim

ZAPYTANIE OFERTOWE
związane z realizacją Projektu nr RPDS.10.04.01-02-0021/18 pn. „Szkolnictwo zawodowe w Powiecie Strzelińskim bliżej rynku pracy II” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 10.4 Dostosowanie systemów szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania nr 10.4.1. Dostosowanie systemów szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 prowadzone pod nazwą: Organizacja wyjazdów dla uczniów CKZiU w Ludowie Polskim na zajęcia na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

"Przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów i nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWY PELLETU

Dostawa pelletu wraz z jego rozładunkiem do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim

Pliki do pobrania:
Download this file (Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf[ ]222 kB2019-12-04 20:03
Download this file (zawiodomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf)zawiodomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf[ ]532 kB2019-11-27 18:06
Download this file (Informacja z sesji otwarcia ofert - pellet 20192020.pdf)Informacja z sesji otwarcia ofert - pellet 20192020.pdf[ ]155 kB2019-11-14 18:18
Download this file (Ogłoszenie o zamówieniu pellet 2019.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu pellet 2019.pdf[ ]346 kB2019-11-06 17:05
Download this file (SIWZ - pellet 20192020.pdf)SIWZ - pellet 20192020.pdf[ ]430 kB2019-11-06 17:05
Download this file (zał. nr 1 - 5 do SIWZ - pelett 20192020.pdf)zał. nr 1 - 5 do SIWZ - pelett 20192020.pdf[ ]421 kB2019-11-06 17:04

Zapytanie ofertowe z dnia 23.10.2019 r.
pn. „Organizacja wyjazdów dla uczniów CKZiU w Ludowie Polskim na zajęcia na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu”

Film promujący szkołę

UWAGA !


Od dnia 25 marca 2020r. pracujemy w trybie zdalnego nauczania. Konsultacje nauczycieli – zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie szkoły poprzez e-dziennik lub za pośrednictwem telefonów:

796 181 269 – dyrektor szkoły
609 022 901 – sprawy wychowawcze, dydaktyczne, matura
605 259 280 – sprawy kształcenia zawodowego

Informacje o wszelkich zmianach będziemy przekazywać na bieżąco poprzez e-dziennik i stronę www szkoły

UWAGA !


OD 09-12-2018 OBOWIĄZUJĄ NOWE GODZINY ROZPOCZĘCIA LEKCJI

1 lekcja: 08.00 - 08.45
2 lekcja: 08.50 - 09.35
3 lekcja: 09.40 - 10.25
4 lekcja: 10.45 - 11.30
5 lekcja: 11.35 - 12.20
6 lekcja: 12.25 - 13.10
7 lekcja: 13.15 - 14.00
8 lekcja: 14.05 - 14.50

INSTYTUCJE Z KTÓRYMI WSPÓŁPRACUJEMY

dodr oke logo cke logo dodr mrirw logo men logo dodr logo frse logo gmina strzelin logo koweziu logo