PLAN ZEBRAŃ

PLAN ZEBRAŃ Z RODZICAMI UCZNIÓW

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim

w roku szkolnym 2021/2022

 

Lp.

Tematyka zebrań z rodzicami

Termin wywiadówki

1.

Zapoznanie z obowiązującymi dokumentami – statut, WSO, wymagania edukacyjne, procedury COVID-19 oraz egzaminów zewnętrznych.

Dziennik elektroniczny - szkolenie.

Wybory Rady Rodziców.

16 września 2021r.
2.

Propozycje ocen semestralnych uczniów klas Technikum, Szkoła Branżowa I Stopnia

2 grudnia 2021r.

3.

Wyniki postępów edukacyjnych uczniów klas I-III

Technikum, Szkoła Branżowa I Stopnia

Informacje bieżące dotyczące funkcjonowania szkoły.

30 marca 2022r.
4.

Propozycje ocen rocznych uczniów klas maturalnych.

Indywidualne konsultacje z rodzicami uczniów klas maturalnych.

30 marca 2022r.

5.

Wyniki postępów edukacyjnych uczniów klas I-III za II semestr, propozycje klasyfikacji rocznej uczniów.

Informacje bieżące dotyczące funkcjonowania szkoły.

31 maja 2022r.

Film promujący szkołę

DOŁĄCZ DO NAS

slider1

Obejrzyj film promujący naszą szkołę

slider1

https://drive.google.com/file/d/1SKdkNLftNtcrMESGi42cCWMimXW3pfbO/view?usp=sharing

UWAGA !


W sprawach pilnych prosimy o kontakt na poniższe numery telefonów:

796 181 269 – dyrektor szkoły
605 259 280 – wicedyrektor
664 728 670 – sprawy wychowawcze


GODZINY ROZPOCZĘCIA LEKCJI

1 lekcja: 08.00 - 08.45
2 lekcja: 08.50 - 09.35
3 lekcja: 09.40 - 10.25
4 lekcja: 10.45 - 11.30
5 lekcja: 11.35 - 12.20
6 lekcja: 12.25 - 13.10
7 lekcja: 13.15 - 14.00
8 lekcja: 14.05 - 14.50

INSTYTUCJE Z KTÓRYMI WSPÓŁPRACUJEMY

dodr oke logo cke logo dodr mrirw logo men logo dodr logo frse logo gmina strzelin logo koweziu logo