PLAN ZEBRAŃ

PLAN ZEBRAŃ Z RODZICAMI UCZNIÓW

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim

w roku szkolnym 2019/2020

 

Lp.

Tematyka zebrań z rodzicami

Termin wywiadówki

1.

Zapoznanie z obowiązującymi dokumentami – statut, WSO, wymagania edukacyjne, procedury egzaminów zewnętrznych.

Dziennik elektroniczny - szkolenie.

Wybory Rady Rodziców.

17 września 2019r.
2.

Propozycje ocen semestralnych uczniów klas maturalnych.

Informacje bieżące dotyczące funkcjonowania szkoły.

(zebranie dla rodziców uczniów wszystkich klas )

2 grudnia 2019r.

3.

Propozycje ocen śródrocznych uczniów klas I-III.

Informacje bieżące dotyczące funkcjonowania szkoły.

8 stycznia 2020r.
4.

Informacja na temat postępów edukacyjnych

i frekwencji uczniów.

Indywidualne konsultacje z rodzicami uczniów klas maturalnych.

Informacje bieżące dotyczące funkcjonowania szkoły.

6  kwietnia 2020r.

5.

Wyniki postępów edukacyjnych uczniów za II semestr, propozycje klasyfikacji rocznej uczniów.

Informacje bieżące dotyczące funkcjonowania szkoły.

4 czerwca 2020r.

Film promujący szkołę

UWAGA !


Od dnia 25 marca 2020r. pracujemy w trybie zdalnego nauczania. Konsultacje nauczycieli – zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie szkoły poprzez e-dziennik lub za pośrednictwem telefonów:

796 181 269 – dyrektor szkoły
609 022 901 – sprawy wychowawcze, dydaktyczne, matura
605 259 280 – sprawy kształcenia zawodowego

Informacje o wszelkich zmianach będziemy przekazywać na bieżąco poprzez e-dziennik i stronę www szkoły

UWAGA !


OD 09-12-2018 OBOWIĄZUJĄ NOWE GODZINY ROZPOCZĘCIA LEKCJI

1 lekcja: 08.00 - 08.45
2 lekcja: 08.50 - 09.35
3 lekcja: 09.40 - 10.25
4 lekcja: 10.45 - 11.30
5 lekcja: 11.35 - 12.20
6 lekcja: 12.25 - 13.10
7 lekcja: 13.15 - 14.00
8 lekcja: 14.05 - 14.50

INSTYTUCJE Z KTÓRYMI WSPÓŁPRACUJEMY

dodr oke logo cke logo dodr mrirw logo men logo dodr logo frse logo gmina strzelin logo koweziu logo