PLAN ZEBRAŃ

PLAN ZEBRAŃ Z RODZICAMI UCZNIÓW

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim

w roku szkolnym 2020/2021

 

Lp.

Tematyka zebrań z rodzicami

Termin wywiadówki

1.

Zapoznanie z obowiązującymi dokumentami – statut, WSO, wymagania edukacyjne, procedury COVID-19 oraz egzaminów zewnętrznych.

Dziennik elektroniczny - szkolenie.

Wybory Rady Rodziców.

16 września 2020r.
2.

Propozycje ocen semestralnych uczniów klas Technikum, Szkoła Branżowa I Stopnia

3 grudnia 2020r.

3.

Wyniki postępów edukacyjnych uczniów klas I-III

Technikum, Szkoła Branżowa I Stopnia

Informacje bieżące dotyczące funkcjonowania szkoły.

24 marca 2021r.
3.

Propozycje ocen rocznych uczniów klas maturalnych.

Indywidualne konsultacje z rodzicami uczniów klas maturalnych.

8  kwietnia 2021r.

5.

Wyniki postępów edukacyjnych uczniów klas I-III za II semestr, propozycje klasyfikacji rocznej uczniów.

Informacje bieżące dotyczące funkcjonowania szkoły.

1 czerwca 2021r.

Film promujący szkołę

UWAGA !


W sprawach pilnych prosimy o kontakt na poniższe numery telefonów:

796 181 269 – dyrektor szkoły
605 259 280 – wicedyrektor
664 728 670 – sprawy wychowawcze


UWAGA !


OD 09-12-2018 OBOWIĄZUJĄ NOWE GODZINY ROZPOCZĘCIA LEKCJI

1 lekcja: 08.00 - 08.45
2 lekcja: 08.50 - 09.35
3 lekcja: 09.40 - 10.25
4 lekcja: 10.45 - 11.30
5 lekcja: 11.35 - 12.20
6 lekcja: 12.25 - 13.10
7 lekcja: 13.15 - 14.00
8 lekcja: 14.05 - 14.50

INSTYTUCJE Z KTÓRYMI WSPÓŁPRACUJEMY

dodr oke logo cke logo dodr mrirw logo men logo dodr logo frse logo gmina strzelin logo koweziu logo