KADRA

KADRA SZKOŁY

Dyrekcja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Ludowie Polskim

 • Dyrektor - Anna Banaś
 • Wicedyrektor ds. dydaktyczno-wychowawczych - Daniela Sobocińska
 • Wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego - Małgorzata Gierczak

Nauczyciele

Nauczyciele języka polskiego:

 • Sylwia Idkowiak
 • Małgorzata Wester

Nauczyciele języka angielskiego:

 • Marcin Jankowiak
 • Agnieszka Ossowska
 • Daniela Sobocińska

Nauczyciele języka niemieckiego:

 • Kamilla Pilska
 • Alicja Tomaś
 • Monika Obrocka
 • Róża Zuchewicz

Nauczyciel historii:

 • Katarzyna Kowalska

Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie:

 • Katarzyna Kowalska

Nauczyciel wiedzy o kulturze:

 • Daniela Sobocińska

Nauczyciele matematyki:

 • Aneta Paluch
 • Stanisław Stykowski

Nauczyciele informatyki:

 • Ryszard Horżaniecki
 • Aneta Horżaniecka

Nauczyciel fizyki:

 • Karolina Zawierucha

Nauczyciel chemii:

 • Jolanta Warcholińska

Nauczyciel geografii:

 • Dorota Zygmunt

Nauczyciele biologii:

 • Wioletta Jankiewicz-Kotomska
 • Małgorzata Gierczak

Nauczyciel podstaw przedsiębiorczości:

 • Andrzej Sadko

Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa:

 • Andrzej Sadko

Nauczyciel religii:

 • Władysław Pabian

Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie:

 • Wioleta Stupnicka

Nauczyciele wychowania fizycznego:

 • Mariusz Błachaniec
 • Arkadiusz Gralak
 • Milena Stachowicz

Nauczyciel plastyki

 • Aneta Horżaniecka

Nauczyciele kształcący w zawodzie technik hotelarstwa:

 • Elżbieta Jaśniewska
 • Jolanta Warcholińska
 • Agnieszka Wieczorek
 • Ryszard Horżaniecki
 • Małgorzata Jakubiec
 • Milena Stachowicz

Nauczyciele kształcący w zawodzie technik organizacji reklamy:

 • Małgorzata Jakubiec
 • Kamila Pilska
 • Bożena Bogaczyk
 • Ryszard Horżaniecki
 • Andrzej Sadko

Nauczyciele kształcący w zawodzie technik rolnik:

 • Anna Muszyńska
 • Katarzyna Werda
 • Wiesław Włudarczyk
 • Andrzej Sadko

Nauczyciel kształcący w zawodzie technik informatyk:

 • Ryszard Horżaniecki

Nauczyciele kształcący w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych:

 • Małgorzata Gierczak
 • Andrzej Sadko
 • Milena Stachowicz
 • Alicja Tomaś
 • Jolanta Warcholińska
 • Marcin Zatoński

Nauczyciele kształcący w zawodzie mechanik operator maszyn i urządzeń rolniczych:

 • Robert Ćmikiewicz
 • Zbigniew Horżaniecki
 • Jan Przyszlak
 • Andrzej Sadko
 • Wiesław Włudarczyk
 • Marcin Zatoński

Nauczyciele nauki jazdy:

 • Henryk Baryła
 • Andrzej Oszustowicz

Nauczyciele doradztwa zawodowego:

 • Anna Muszyńska
 • Katarzyna Werda

Nauczyciele kształcący w zawodzie technik rolnik w ramach kursu kwalifikacyjnego:

 • Ewa Bieńkowska
 • Anna Muszyńska
 • Katarzyna Werda
 • Andrzej Sadko
 • Wiesław Włudarczyk
 • Marcin Zatoński

Nauczyciele bibliotekarze:

 • Anna Banaś
 • Bożena Bogaczyk
 • Elżbieta Jakubiel
 • Dorota Zychowicz

Wychowawcy internatu:

 • Robert Ćmikiewicz
 • Wioletta Jankiewicz-Kotomska
 • Dariusz Tarka
 • Dorota Zygmunt

Pedagog szkolny:

 • Wioleta Stupnicka

Psycholog:

 • Sabina Zalewska-Kruk

Pracownicy administracji:

 • Teresa Walukiewicz – główny księgowy
 • Alicja Woźniak – specjalista ds. kadrowych
 • Jadwiga Michułka – samodzielny referent
 • Anna Kowalczyk – starszy referent ds. adm.-gospod.
 • Lidia Presza – starszy referent ds. płacowych

Pracownicy obsługi:

 • Renata Czajkowska
 • Dorota Gruda
 • Małgorzata Lisowska
 • Wanda Skorupska
 • Wojciech Byrecki
 • Stanisław Korotarz
 • Bogusław Jakubiel
 • Anna Łątka
 • Jadwiga Sadko

Stacja Kontroli Pojazdów:

 • Adam Skorupski
 • Tomasz Osowski

Film promujący szkołę

UWAGA !


Od dnia 25 marca 2020r. pracujemy w trybie zdalnego nauczania. Konsultacje nauczycieli – zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie szkoły poprzez e-dziennik lub za pośrednictwem telefonów:

796 181 269 – dyrektor szkoły
609 022 901 – sprawy wychowawcze, dydaktyczne, matura
605 259 280 – sprawy kształcenia zawodowego

Informacje o wszelkich zmianach będziemy przekazywać na bieżąco poprzez e-dziennik i stronę www szkoły

UWAGA !


OD 09-12-2018 OBOWIĄZUJĄ NOWE GODZINY ROZPOCZĘCIA LEKCJI

1 lekcja: 08.00 - 08.45
2 lekcja: 08.50 - 09.35
3 lekcja: 09.40 - 10.25
4 lekcja: 10.45 - 11.30
5 lekcja: 11.35 - 12.20
6 lekcja: 12.25 - 13.10
7 lekcja: 13.15 - 14.00
8 lekcja: 14.05 - 14.50

INSTYTUCJE Z KTÓRYMI WSPÓŁPRACUJEMY

dodr oke logo cke logo dodr mrirw logo men logo dodr logo frse logo gmina strzelin logo koweziu logo