KADRA

KADRA SZKOŁY

Dyrekcja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Ludowie Polskim

 • Dyrektor - Anna Banaś
 • Wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego - Małgorzata Gierczak

Nauczyciele

Nauczyciele języka polskiego:

 • Sylwia Idkowiak
 • Małgorzata Wester

Nauczyciele języka angielskiego:

 • Marcin Jankowiak
 • Agnieszka Ossowska
 • Daniela Sobocińska

Nauczyciele języka niemieckiego:

 • Gabriela Grelewicz
 • Alicja Tomaś
 • Róża Zuchewicz

Nauczyciel historii:

 • Katarzyna Kowalska

Nauczyciele matematyki:

 • Aneta Paluch
 • Stanisław Stykowski

Nauczyciele informatyki:

 • Ryszard Horżaniecki
 • Aneta Horżaniecka

Nauczyciel chemii:

 • Jolanta Warcholińska

Nauczyciel geografii:

 • Dorota Zygmunt

Nauczyciel biologii:

 • Wioletta Jankiewicz-Kotomska

Nauczyciele podstaw przedsiębiorczości:

 • Bożena Bogaczyk
 • Aneta Paluch

Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa:

 • Andrzej Sadko

Nauczyciel religii:

 • Władysław Pabian

Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie:

 • Wioleta Stupnicka

Nauczyciele wychowania fizycznego:

 • Mariusz Błachaniec
 • Arkadiusz Gralak
 • Justyna Markowska
 • Róża Zuchewicz

Nauczyciel plastyki

 • Aneta Horżaniecka

Nauczyciele kształcący w zawodzie technik hotelarstwa:

 • Anna Banaś
 • Małgorzata Gierczak
 • Aneta Paluch
 • Jolanta Warcholińska
 • Agnieszka Wieczorek
 • Ryszard Horżaniecki

Nauczyciele kształcący w zawodzie technik organizacji reklamy:

 • Małgorzata Jakubiec
 • Kamila Pilska
 • Ryszard Horżaniecki

Nauczyciele kształcący w zawodzie technik rolnik:

 • Anna Muszyńska
 • Katarzyna Werda
 • Wiesław Włudarczyk
 • Andrzej Sadko
 • Marcin Zatoński
 • Henryk Baryła

Nauczyciel kształcący w zawodzie technik informatyk:

 • Ryszard Horżaniecki

Nauczyciele kształcący w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych:

 • Małgorzata Gierczak
 • Elżbieta Jaśniewska
 • Alicja Tomaś
 • Jolanta Warcholińska
 • Beata Wichłacz
 • Ewa Woźniak

Nauczyciele kształcący w zawodzie mechanik operator maszyn i urządzeń rolniczych:

 • Henryk Baryła
 • Robert Ćmikiewicz
 • Zbigniew Horżaniecki
 • Andrzej Sadko
 • Wiesław Włudarczyk
 • Marcin Zatoński

Nauczyciel nauki jazdy:

 • Andrzej Oszustowicz

Nauczyciele doradztwa zawodowego:

 • Anna Muszyńska
 • Katarzyna Werda

Nauczyciele kształcący w zawodzie technik rolnik w ramach kursu kwalifikacyjnego:

 • Ewa Bieńkowska
 • Anna Muszyńska
 • Katarzyna Werda
 • Andrzej Sadko
 • Wiesław Włudarczyk
 • Marcin Zatoński
 • Zbigniew Horżaniecki
 • Andrzej Oszustowicz

Nauczyciele bibliotekarze:

 • Bożena Bogaczyk
 • Dorota Zychowicz
 • Wioleta Stupnicka

Wychowawcy internatu:

 • Wioletta Jankiewicz-Kotomska
 • Aneta Paluch
 • Jan Przyszlak
 • Andrzej Sadko
 • Dariusz Tarka

Pedagog szkolny:

 • Wioleta Stupnicka

Zajęcia rewalidacyjne:

 • Kamilla Gil
 • Małgorzata Kącka

Pracownicy administracji:

 • Teresa Walukiewicz – główny księgowy
 • Alicja Woźniak – specjalista ds. kadrowych
 • Jadwiga Michułka – samodzielny referent
 • Anna Kowalczyk – starszy referent ds. adm.-gospod.
 • Lidia Presza – starszy referent ds. płacowych

Pracownicy obsługi:

 • Renata Czajkowska
 • Dorota Gruda
 • Małgorzata Lisowska
 • Wanda Skorupska
 • Wojciech Byrecki
 • Stanisław Korotarz
 • Bogusław Jakubiel
 • Anna Łątka
 • Jadwiga Sadko

Stacja Kontroli Pojazdów:

 • Adam Skorupski
 • Tomasz Osowski

Film promujący szkołę

UWAGA !


W sprawach pilnych prosimy o kontakt na poniższe numery telefonów:

796 181 269 – dyrektor szkoły
605 259 280 – wicedyrektor
664 728 670 – sprawy wychowawcze


UWAGA !


OD 25-01-2021 OBOWIĄZUJĄ NOWE GODZINY ROZPOCZĘCIA LEKCJI

1 lekcja: 08.00 - 08.30
2 lekcja: 08.35 - 09.05
3 lekcja: 09.10 - 09.40
4 lekcja: 09.45 - 10.15
5 lekcja: 10.30 - 11.00
6 lekcja: 11.05 - 11.35
7 lekcja: 11.40 - 12.10
8 lekcja: 12.15 - 12.45

INSTYTUCJE Z KTÓRYMI WSPÓŁPRACUJEMY

dodr oke logo cke logo dodr mrirw logo men logo dodr logo frse logo gmina strzelin logo koweziu logo