ZASTĘPSTWA

   Informacje ozastępstwach w dniu 30.09.2021        

Lekcja Nauczyciel Oddział Przedmiot Sala Zastępca Uwagi
3 Błachaniec Mariusz 1TRH|t.rolnik Wychowanie fizyczne ss Zychowicz Dorota Zajęcia w bibliotece
4 Błachaniec Mariusz 3TRH|t.reklamy Informatyka ss Horżaniecki Ryszard Dyżur: teren szkoły II zmiana – M. Jankowiak
5 Błachaniec Mariusz 3TRH|t.reklamy Matematyka ss Stykowski Stanisław Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
6 Błachaniec Mariusz 3BS|BSP Wychowanie fizyczne   Uczniowie zwolnieni do domu
7 Błachaniec Mariusz 3BS|BSP Wychowanie fizyczne   Uczniowie zwolnieni do domu
8 Błachaniec Mariusz 3TRI Zajęcia z wychowawcą   Uczniowie zwolnieni do domu
2 Gierczak Małgorzata 4THŻ|t.hotel usługi dodatkowe w hotelarstwie 4i Jolanta Warcholińska Zamiast l.8
7 Gierczak Małgorzata 4THŻ|t.hotel usługi dodatkowe w hotelarstwie   Uczniowie zwolnieni do domu
4 Gralak Arkadiusz 3TRH|t.hotel Wychowanie fizyczne ss Zychowicz Dorota Zajęcia w bibliotece
5 Gralak Arkadiusz 3TRH|t.hotel Wychowanie fizyczne ss Stykowski Stanisław zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
6 Gralak Arkadiusz 1TRH|t.hotel Wychowanie fizyczne ss Zychowicz Dorota Zajęcia w bibliotece
7 Gralak Arkadiusz 3THR|t.rolnik Wychowanie fizyczne ss Katarzyna Werda Zamiast l.8 29.09.2021
5 Horżaniecka Aneta 1TRH|gr. 2 Informatyka 202 Horżaniecki Ryszard
6 Horżaniecka Aneta 3THR|t.rolnik Informatyka 202 Horżaniecki Ryszard
7 Horżaniecka Aneta 2THŻ|t.hotel Informatyka 202 Horżaniecki Ryszard
2 Kowalska Katarzyna 3TRI Historia 23 Władysław Pabian Zamiast l.7
3 Kowalska Katarzyna 3TRH Matematyka 209 Paluch Aneta
4 Kowalska Katarzyna 2BS Historia 23 Władysław Pabian Zamiast l.6
5 Vakat Gastronomia 2THŻ|t.żywiugas

technologia

gastronomiczna

4i Warcholińska Jolanta
7 Vakat Gastronomia 2THŻ|t.żywiugas

technologia

gastronomiczna

4i Warcholińska Jolanta

                     

  Informacje ozastępstwach w dniu 27.09.2021

Lekcja Nauczyciel Oddział Przedmiot Sala Zastępca Uwagi
1 Gierczak Małgorzata 4THŻ|t.żywiugas zasady żywienia 102 Uczniowie przychodzą później  
3 Gierczak Małgorzata 2THŻ|t.żywiugas język angielski w gastronomii 102 Ossowska Agnieszka  
1 Kowalska Katarzyna 3TRH Język polski 23 Idkowiak Sylwia  
2 Kowalska Katarzyna 3TRH Język polski 23 Idkowiak Sylwia Dyżur: parter I zmiana: A. Muszyńska (7.45-9.40)
3 Kowalska Katarzyna 3BS|BSP Język polski 23 Idkowiak Sylwia Dyżur: parter I zmiana: S. Idkowiak (od 10.25)
5 Kowalska Katarzyna 1TRH Język polski 6i Sobocińska Daniela  
6 Kowalska Katarzyna 2THŻ Historia 23 Bogaczyk Bożena zajęcia biblioteczne
7 Kowalska Katarzyna 2THŻ Język polski 23 Idkowiak Sylwia  
1 Stykowski Stanisław 3BS podstawy rolnictwa 112 Uczniowie przychodzą później Dyżur:I piętro I zmiana: D. Sobocińska
3 Stykowski Stanisław 3THR Matematyka 112 Werda Katarzyna Przeniesione z l 1 1.010.2021
4 Stykowski Stanisław 3BS|BSP Język polski 112 Sobocińska Daniela  
1 Vakat Gastronomia 2THŻ|t.żywiugas Technologia gastronomiczna 4i Warcholińska Jolanta  
1 Wester Małgorzata 1TRH Język polski 6i Sobocińska Daniela  
2 Wester Małgorzata 3BS|BSP Język polski 25 Sobocińska Daniela  
3 Wester Małgorzata 4TRO Język polski 25 Bogaczyk Bożena zajęcia biblioteczne
6 Wester Małgorzata 1TRH Język polski 6i Sobocińska Daniela  

                                                                         Informacje o zastępstwach w dniu 21.09.2021

Lekcja Nauczyciel Oddział Przedmiot Sala Zastępca Uwagi
6 Błachaniec Mariusz 3TRI|gr. 1 Wychowanie fizyczne ss Gralak Arkadiusz  
7 Błachaniec Mariusz 2THŻ|t.hotel Wychowanie fizyczne ss Gralak Arkadiusz  
1 Muszyńska Anna 1TRH|gr. 1 pracownia produkcji rolniczej 102 Werda Katarzyna dyżur: parter I zmiana – K. Werda
2 Muszyńska Anna 1TRH|gr. 1 pracownia produkcji rolniczej 102 Werda Katarzyna  
3 Muszyńska Anna 1TRH|gr. 1 pracownia produkcji rolniczej 102 Werda Katarzyna  
4 Muszyńska Anna 1TRH|gr. 1 pracownia produkcji rolniczej 102 Werda Katarzyna  
5 Muszyńska Anna 1TRH|gr. 1 pracownia produkcji rolniczej 102 Werda Katarzyna  
6 Muszyńska Anna 1TRH|gr. 1 pracownia produkcji rolniczej 102 Werda Katarzyna  

                                                   Informacje o zastępstwach w dniu 20.09.2021

Lekcja Nauczyciel Oddział Przedmiot Sala Zastępca Uwagi
4 Błachaniec Mariusz 4THŻ Historia i społeczeństwo ss Kowalska Katarzyna  
5 Błachaniec Mariusz 3BS|BSP Wychowanie fizyczne ss Gralak Arkadiusz  
6 Błachaniec Mariusz 4THŻ Matematyka ss Paluch Aneta  
7 Błachaniec Mariusz 3THR|t.hotel Wychowanie fizyczne   Uczniowie zwolnieni do domu  
8 Błachaniec Mariusz 3THR|t.hotel Wychowanie fizyczne   Uczniowie zwolnieni do domu  
1 Vakat Gastronomia 2THŻ|t.żywiugas

technologia

gastronomiczna

4i Warcholińska Jolanta  
1 Wester Małgorzata 1TRH Język polski 6i Idkowiak Sylwia  
2 Wester Małgorzata 3BS|BSP Język polski 25 Idkowiak Sylwia  
3 Wester Małgorzata 4TRO Język polski 25 Idkowiak Sylwia  
6 Wester Małgorzata 1TRH Język polski 6i Sobocińska Daniela  

                                                    Informacje o zastępstwach w dniu 17.09.2021

Lekcja Nauczyciel Oddział Przedmiot Sala Zastępca Uwagi
2 Błachaniec Mariusz 2THŻ|t.hotel Wychowanie fizyczne   Uczniowie zwolnieni do domu  
3 Błachaniec Mariusz 3TRI|gr. 1 Wychowanie do życia w rodzinie ss Stupnicka Wioleta dyżur: teren szkoły II zmiana – W. Pabian
4 Błachaniec Mariusz 3TRI|gr. 1 Wychowanie do życia w rodzinie ss Stupnicka Wioleta  
5 Błachaniec Mariusz 1TRH|t.rolnik Wychowanie fizyczne ss Stupnicka Wioleta zajęcia z pedagogiem
7 Błachaniec Mariusz 2THŻ|t.hotel Wychowanie fizyczne   Uczniowie zwolnieni do domu  
2 Gierczak Małgorzata 2THŻ|t.żywiugas pracownia technologii gastronomicznej   Uczniowie zwolnieni do domu  
3 Gierczak Małgorzata 2THŻ|t.żywiugas pracownia technologii gastronomicznej   Uczniowie zwolnieni do domu  
4 Gierczak Małgorzata 2THŻ|t.żywiugas pracownia technologii gastronomicznej   Uczniowie zwolnieni do domu  
5 Gierczak Małgorzata 2THŻ|t.żywiugas pracownia technologii gastronomicznej   Uczniowie zwolnieni do domu  
6 Gierczak Małgorzata 2THŻ|t.żywiugas pracownia technologii gastronomicznej   Uczniowie zwolnieni do domu  
7 Gierczak Małgorzata 2THŻ|t.żywiugas pracownia technologii gastronomicznej   Uczniowie zwolnieni do domu  
3 Gralak Arkadiusz 3TRI|gr. 2 Wychowanie do życia w rodzinie sf Stupnicka Wioleta  
4 Gralak Arkadiusz 3TRI|gr. 2 Wychowanie do życia w rodzinie sf Stupnicka Wioleta  
5 Gralak Arkadiusz 1TRH|t.hotel Wychowanie fizyczne ss Stupnicka Wioleta zajęcia z pedagogiem
2 Grelewicz Gabriela 3TRI|j. niem. kont A Język angielski 109 Ossowska Agnieszka  
3 Grelewicz Gabriela 3THR|j. niem. kont A Język niemiecki 109 Obrocka Monika  
4 Grelewicz Gabriela 2THŻ|gr. 2

pracownia języka

niemieckiego zawodowego

109 Sobocińska Daniela  
1 Stykowski Stanisław 4TRO Język polski 112 Idkowiak Sylwia  
2 Stykowski Stanisław 2BS Wychowanie do życia w rodzinie 112 Stupnicka Wioleta  
3 Stykowski Stanisław 3TRH Język polski 112 Sobocińska Daniela  
4 Stykowski Stanisław 2BS Zajęcia z wychowawcą 112 Okienko dla uczniów  
5 Stykowski Stanisław 3TRI Matematyka 112 Zychowicz Dorota  
6 Stykowski Stanisław 3BS podstawy rolnictwa   Uczniowie zwolnieni do domu  
7 Stykowski Stanisław 2BS podstawy rolnictwa   Uczniowie zwolnieni do domu  
1 Warcholińska Jolanta 4THŻ|t.żywiugas usługi gastronomiczne   Uczniowie zwolnieni do domu  
2 Warcholińska Jolanta 4THŻ|t.żywiugas Chemia   Uczniowie zwolnieni do domu  
3 Warcholińska Jolanta 4THŻ|t.żywiugas Chemia   Uczniowie zwolnieni do domu  
4 Warcholińska Jolanta 3THR Chemia 4i Zychowicz Dorota zajęcia biblioteczne
5 Warcholińska Jolanta 4THŻ|t.żywiugas

pracownia planowania

żywienia i produkcji gastronomicznej

  Uczniowie zwolnieni do domu  
6 Warcholińska Jolanta 4THŻ|t.żywiugas

pracownia planowania

żywienia i produkcji gastronomicznej

  Uczniowie zwolnieni do domu  
7 Warcholińska Jolanta 4THŻ|t.hotel pracownia obsługi konsumenta   Uczniowie zwolnieni do domu  
8 Warcholińska Jolanta 4THŻ|t.hotel pracownia obsługi konsumenta   Uczniowie zwolnieni do domu  
1 Wester Małgorzata 3BS|BSP Język polski 25 Sobocińska Daniela  
2 Wester Małgorzata 3BS|BSG Język polski 25 Sobocińska Daniela  
4 Wester Małgorzata 4THŻ Język polski   Uczniowie zwolnieni do domu  
1 Wieczorek Agnieszka 1TRH|t.hotel

pracownia organizacji

pracy w hotelarstwie

  Uczniowie przychodzą później  
2 Wieczorek Agnieszka 1TRH|t.hotel

pracownia organizacji

pracy w hotelarstwie

  Uczniowie przychodzą później  
3 Wieczorek Agnieszka 4THŻ|t.hotel pracownia hotelarska   Uczniowie zwolnieni do domu  
4 Wieczorek Agnieszka 1TRH|t.hotel Edukacja dla bezpieczeństwa 111 Sadko Andrzej  
5 Wieczorek Agnieszka 2THŻ|t.hotel usługi dodatkowe w hotelarstwie   Uczniowie zwolnieni do domu  
6 Wieczorek Agnieszka 2THŻ|t.hotel usługi dodatkowe w hotelarstwie   Uczniowie zwolnieni do domu  
7 Wieczorek Agnieszka 1TRH|t.hotel organizacja pracy służby pięter   Uczniowie zwolnieni do domu  
8 Wieczorek Agnieszka 3THR|t.hotel

pracownia organizacji

pracy w hotelarstwie

  Uczniowie zwolnieni do domu  

                                      

                                  

                                       Informacje o zastępstwach w dniu 16.09.2021

Lekcja Nauczyciel Oddział Przedmiot Sala Zastępca Uwagi
3 Błachaniec Mariusz 1TRH|t.rolnik Wychowanie fizyczne ss Zychowicz Dorota zajęcia biblioteczne
Dyżur: teren szkoły II zmiana – W. Pabian
4 Błachaniec Mariusz 3TRH|t.reklamy Informatyka 202 Horżaniecki Ryszard  
5 Błachaniec Mariusz 3TRH|t.reklamy Wychowanie fizyczne ss Zychowicz Dorota zajęcia biblioteczne
6 Błachaniec Mariusz 3BS|BSP Wychowanie fizyczne   Uczniowie zwolnieni do domu  
7 Błachaniec Mariusz 3BS|BSP Wychowanie fizyczne   Uczniowie zwolnieni do domu  
8 Błachaniec Mariusz 3TRI Zajęcia z wychowawcą   Uczniowie zwolnieni do domu  
2 Grelewicz Gabriela 2THŻ|j. niem. pocz A Język niemiecki 108 Obrocka Monika  
3 Grelewicz Gabriela 4THŻ|j. niem. kont A Język angielski 109 Ossowska Agnieszka Dyżur: parter II zmiana – M. Jankowiak
4 Grelewicz Gabriela 1TRH|j. niem. kont A Język angielski 107 Sobocińska Daniela  
5 Grelewicz Gabriela 3TRI|j. niem. kont A Język angielski 109 Ossowska Agnieszka  
6 Grelewicz Gabriela 3TRH|j. niem. pocz A Język angielski 107 Sobocińska Daniela  
7 Grelewicz Gabriela 1TRH|j. niem. kont A Język angielski 107 Sobocińska Daniela  
8 Grelewicz Gabriela 3TRH|j. niem. pocz A Język niemiecki   Uczniowie zwolnieni do domu  
5 Vakat Gastronomia 2THŻ|t.żywiugas

technologia

gastronomiczna

4i Warcholińska Jolanta  
7 Vakat Gastronomia 2THŻ|t.żywiugas

technologia

gastronomiczna

4i Warcholińska Jolanta  
1 Wieczorek Agnieszka 3TRH|t.hotel rezerwacja usług i obsługa gości w recepcji   Uczniowie przychodzą później  
2 Wieczorek Agnieszka 3TRH|t.hotel rezerwacja usług i obsługa gości w recepcji   Uczniowie przychodzą później  
3 Wieczorek Agnieszka 1TRH|t.hotel organizacja pracy służby pięter 5i Zychowicz Dorota  
4 Wieczorek Agnieszka 3THR|t.hotel kultura zawodu 6i Zychowicz Dorota zajęcia biblioteczne
5 Wieczorek Agnieszka 2THŻ|t.hotel

pracownia organizacji

pracy w hotelarstwie

6i Stupnicka Wioleta zajęcia z pedagogiem
6-8 Wieczorek Agnieszka 3THR|t.hotel rezerwacja usług i obsługa gości w recepcji   Uczniowie zwolnieni do domu  

                                         Informacje o zastępstwach w dniu 15.09.2021r.

Lekcja Nauczyciel Oddział Przedmiot Sala Zastępca Uwagi
3 Błachaniec Mariusz 1TRH|t.rolnik Wychowanie fizyczne ss Zychowicz Dorota zajęcia biblioteczne
4 Błachaniec Mariusz 3TRH|t.reklamy Wychowanie fizyczne ss Bogaczyk Bożena zajęcia biblioteczne
6 Błachaniec Mariusz 3THR|t.hotel Wychowanie fizyczne ss Bogaczyk Bożena zajęcia biblioteczne
2 Grelewicz Gabriela 4TRO|j. niem. pocz A Język angielski 109 Obrocka Monika  
3 Grelewicz Gabriela 4THŻ|j. niem. kont A Język niemiecki 109 Obrocka Monika Dyżur: I piętro II zmiana – M. Obrocka
4 Grelewicz Gabriela 1TRH|j. niem. pocz A Język niemiecki 109 Obrocka Monika  
6 Grelewicz Gabriela 1TRH|j. niem. pocz A Język niemiecki 109 Obrocka Monika  
7 Grelewicz Gabriela 2THŻ|j. niem. pocz A Język niemiecki 109 Obrocka Monika  
8 Grelewicz Gabriela 3THR|gr. 4

pracownia języka

niemieckiego zawodowego

  Uczniowie zwolnieni do domu  
1 Wester Małgorzata 4TRO Język polski 25 Sobocińska Daniela  
2 Wester Małgorzata 4THŻ Język polski 25 Stupnicka Wioleta zajęcia z pedagogiem
5 Wester Małgorzata 1TRH Język polski 6i Sobocińska Daniela  
6 Wester Małgorzata 4TRO Język polski 25 Sobocińska Daniela  

  

      

                       Informacje o zastępstwach w dniu 14.09.2021

Lekcja Nauczyciel Oddział Przedmiot Sala Zastępca Uwagi
5 Błachaniec Mariusz 4THŻ Wychowanie fizyczne ss Władysław Pabian Religia zamiast lekcji 7
6 Błachaniec Mariusz 3TRI|gr. 1 Wychowanie fizyczne ss Gralak Arkadiusz  
7 Błachaniec Mariusz 2THŻ|t.hotel Wychowanie fizyczne ss Elżbieta Jaśniewska Organizacja usług gastronomicznych zamiast lekcji 8
3 Obrocka Monika 4TRO|j. niem. kont A Język angielski 108 Jankowiak Marcin  
4 Obrocka Monika 4TRO|j. niem. kont A Język angielski 108 Jankowiak Marcin  
1 Pilska Kamilla 3TRI|gr. 4 produkcja reklamy 206 Jakubiec Małgorzata  
2 Pilska Kamilla 3TRI|gr. 4 produkcja reklamy 206 Jakubiec Małgorzata  
3 Pilska Kamilla 3TRI|gr. 3 produkcja reklamy 206 Jakubiec Małgorzata  
4 Pilska Kamilla 3TRI|gr. 3 produkcja reklamy 206 Jakubiec Małgorzata  
5 Pilska Kamilla 3TRH|t.reklamy Zarządzanie procesem realizacji kampanii reklamowej 206 Horżaniecki Ryszard  
6 Pilska Kamilla 3TRH|t.reklamy Zarządzanie procesem realizacji kampanii reklamowej 206 Horżaniecki Ryszard  
7 Pilska Kamilla 3TRH|t.reklamy działalność w branży reklamowej   Uczniowie zwolnieni do domu  
8 Pilska Kamilla 3TRH|t.reklamy skuteczność i efektywność kampanii reklamowej   Uczniowie zwolnieni do domu  
2 Wester Małgorzata 4TRO Język polski 25 Stupnicka Wioleta zajęcia biblioteczne
3 Wester Małgorzata 4THŻ Język polski 25 Stupnicka Wioleta zajęcia biblioteczne
6 Wester Małgorzata 4THŻ Język polski 25 Uczniowie zwolnieni do domu  

Informacje o zastępstwach w dniu 13.09.2021 r.

Lekcja Nauczyciel Oddział Przedmiot Sala Zastępca Uwagi
1 Pilska Kamilla 3TRI|t.reklamy działalność w branży reklamowej   Uczniowie przychodzą później  
2 Pilska Kamilla 3TRI|t.reklamy kampania reklamowa   Uczniowie przychodzą później  
3 Pilska Kamilla 3TRH|t.reklamy elementy prawa, etyki i psychologii w reklamie 206 Ossowska Agnieszka Dyżur: II piętro II zmiana – A. Paluch
od.13.10 – M. Obrocka
4 Pilska Kamilla 3TRH|t.reklamy planowanie kampanii reklamowej 206 Bogaczyk Bożena zajęcia biblioteczne
5 Pilska Kamilla 4TRO|t.org.rekl organizacja i techniki reklamy 206 Jakubiec Małgorzata  
6 Pilska Kamilla 4TRO|t.org.rekl organizacja i techniki reklamy 206 Jakubiec Małgorzata  
7 Pilska Kamilla 4TRO|t.org.rekl organizacja i techniki reklamy 206 Jakubiec Małgorzata  
8 Pilska Kamilla 4TRO|t.org.rekl organizacja i techniki reklamy 206 Jakubiec Małgorzata  
1 Vakat Gastronomia 2THŻ|t.żywiugas

technologia

gastronomiczna

4i Warcholińska Jolanta  
1 Wester Małgorzata 1TRH Język polski 6i Idkowiak Sylwia  
2 Wester Małgorzata 3BS|BSP Język polski 25 Idkowiak Sylwia  
3 Wester Małgorzata 4TRO Język polski 25 Idkowiak Sylwia  
6 Wester Małgorzata 1TRH|t.hotel Język polski 6i Bogaczyk Bożena zajęcia w bibliotece
6 Wester Małgorzata 1TRH|t.rolnik Język polski   Uczniowie zwolnieni do domu  

                       

  Informacje o zastępstwach w dniu 06.09.2021 r.

Lekcja Nauczyciel Oddział Przedmiot Sala Zastępca Uwagi
5 Obrocka Monika 3THR|j. niem. pocz A Język niemiecki 109 Grelewicz Gabriela  
7 Obrocka Monika 3THR|gr. 2 język niemiecki zawodowy   Uczniowie zwolnieni do domu  
3 Sobocińska Daniela 1TRH|j. ang. kont. A Język angielski 211 Jankowiak Marcin  
1 Vakat Gastronomia 2THŻ|t.żywiugas

technologia

gastronomiczna

4i Warcholińska Jolanta  
1 Wester Małgorzata 1TRH Język polski 6i Idkowiak Sylwia  
2 Wester Małgorzata 3BS|BSP Język polski 25 Idkowiak Sylwia  
3 Wester Małgorzata 4TRO Język polski 25 Idkowiak Sylwia  
6 Wester Małgorzata 1TRH|t.hotel Język polski 6i Banaś Anna zajęcia biblioteczne
6 Wester Małgorzata 1TRH|t.rolnik Język polski   Uczniowie zwolnieni do domu  

                         Informacje o zastępstwach w dniu 03.09.2021

 

Lekcja

Nauczyciel

Oddział

Przedmiot

Sala

Zastępca

Uwagi

5

Obrocka Monika

3TRH|j. niem. kont A

Język niemiecki

 

Uczniowie zwolnieni do domu

 

6

Obrocka Monika

3TRH|j. niem. kont A

Język niemiecki

 

Uczniowie zwolnieni do domu

 

7

Obrocka Monika

3TRH|j. niem. kont A

Język niemiecki

 

Uczniowie zwolnieni do domu

 

3

Sobocińska Daniela

2BS

Język angielski

108

Stupnicka Wioleta

zajęcia z pedagogiem

4

Sobocińska Daniela

2THŻ|gr. 3

pracownia języka

angielskiego zawodowego

6i

Grelewicz Gabriela

 

5

Sobocińska Daniela

3BS|BSP

Język angielski

 

Uczniowie zwolnieni do domu

 

3

Wester Małgorzata

3BS|BSG

Język polski

111

Idkowiak Sylwia

zajęcia w bibliotece

4

Wester Małgorzata

4THŻ

Język polski

25

Stupnicka Wioleta

zajęcia z pedagogiem

5

Wester Małgorzata

1TRH

Język polski

6i

Stupnicka Wioleta

zajęcia z pedagogiem

   

                      Informacje o zastępstwach w dniu 02.09.2021

Lekcja Nauczyciel Oddział Przedmiot Sala Zastępca Uwagi
2 Obrocka Monika 2THŻ|j. niem. kont A Język niemiecki 110 Grelewicz Gabriela  
3 Obrocka Monika 3TRI|j. niem. pocz A Język niemiecki 109 Zychowicz Dorota zajęcia w bibliotece
5 Obrocka Monika 3TRŻ Zajęcia z wychowawcą 109 Stupnicka Wioleta zajęcia z pedagogiem
6 Obrocka Monika 2THŻ|j. niem. kont A Język angielski 110 Ossowska Agnieszka  
7 Obrocka Monika 3TRH|j. niem. kont A Język angielski 110 Ossowska Agnieszka  
3 Sobocińska Daniela 3TRI|j.ang.pocz. A Język angielski 108 Zychowicz Dorota zajęcia w bibliotece
4 Sobocińska Daniela 1TRH|j. ang. kont. A Język angielski 211 Jankowiak Marcin  
5 Sobocińska Daniela 2BS Język angielski 108 Jankowiak Marcin  
6 Sobocińska Daniela 3TRH|j.ang.pocz. A Język niemiecki 6i Grelewicz Gabriela  
7 Sobocińska Daniela 1TRH|j. ang. kont. A Język niemiecki 6i Grelewicz Gabriela  
4 Vakat 2THŻ|t.żywiugas

technologia

gastronomiczna

4i Warcholińska Jolanta  
2 Wester Małgorzata 4THŻ Język polski   Uczniowie przychodzą później  

                                                                 Informacje o zastępstwach w dniu 14.06.2021

Lekcja Nauczyciel Oddział Przedmiot Sala Zastępca Uwagi
4 Banaś Anna 1THŻ|t.hotel Podstawy hotelarstwa 114 Bogaczyk Bożena  
1-6 Gierczak Małgorzata 1THŻ|t.żywiugas Pracownia gastronomiczna   Uczniowie zwolnieni do domu  
7-8 Gierczak Małgorzata 1THŻ|t.żywiugas Technologia gastronomiczna   Uczniowie zwolnieni do domu  
1 Horżaniecki Ryszard 2TRI|t.infor. Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi   Uczniowie przychodzą później  
2 Horżaniecki Ryszard 2TRI|t.infor. Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi   Uczniowie przychodzą później
3 Horżaniecki Ryszard 2BS|BSP wykorzystanie komputera w realizacji zadań zawodowych 206 Idkowiak Sylwia  
4-5 Horżaniecki Ryszard 2TRI|t.infor. Montaż i eksploatacja urządzeń techniki komputerowej   Uczniowie zwolnieni do domu  
6 Horżaniecki Ryszard 2TRI|t.infor. Urządzenia techniki komputerowej   Uczniowie zwolnieni do domu  
2 Paluch Aneta 2BS|BSG Język angielski 209 Jankowiak Marcin Dyżur: parter I zmiana – Dorota Zygmunt
3 Paluch Aneta 2TRŻ Podstawy przedsiębiorczości 105 Bogaczyk Bożena  
5 Paluch Aneta 2BS|BSG Podstawy przedsiębiorczości 209 Bogaczyk Bożena  
1-2 Pilska Kamilla 2TRI|gr. 3 Strategia w reklamie   Uczniowie przychodzą później  
3 Pilska Kamilla 1TRR|gr. I Informatyka 25 Horżaniecka Aneta Dyżur: II piętro II zmiana – Andrzej Sadko
4-7 Pilska Kamilla 3TRO|tech org rekl Pracownia kampanii reklamowej   Uczniowie zwolnieni do domu  
8 Pilska Kamilla 3TRO|tech org rekl Organizacja i techniki reklamy   Uczniowie zwolnieni do domu  
1 Sobocińska Daniela 1TRR|j.ang.pocz. A Język angielski   Uczniowie przychodzą później  
2 Sobocińska Daniela 2BS|BSP Język angielski 111 Jankowiak Marcin  
3 Sobocińska Daniela 3TRO|tech org rekl język angielski zawodowy   Uczniowie zwolnieni do domu  
5 Sobocińska Daniela 2TRŻ|t.żywiugas Pracownia języka angielskiego zawodowego 114 Stupnicka Wioleta  
8 Sobocińska Daniela 2TRI|j.ang.pocz. A Język angielski   Uczniowie zwolnieni do domu  
1 Stachowicz Milena 2TRŻ|t.rolnik Wychowanie fizyczne   Uczniowie przychodzą później  
2 Stachowicz Milena 2TRH|t.reklamy Wychowanie fizyczne   Gralak Arkadiusz  
4 Stachowicz Milena 2TRH|t.reklamy Wychowanie fizyczne   Grelewicz Gabriela  
2 Werda Katarzyna 2TRŻ|t.rolnik Wychowanie fizyczne 105 Błachaniec Mariusz  
3-7 Werda Katarzyna 3TRO|t.rolnik Pracownia produkcji rolniczej   Uczniowie zwolnieni do domu  
1 Wieczorek Agnieszka 1THŻ|t.hotel Organizacja pracy służby pięter   Uczniowie przychodzą później  
2 Wieczorek Agnieszka 1THŻ|t.hotel Organizacja pracy służby pięter   Uczniowie przychodzą później  
6-8 Wieczorek Agnieszka 1THŻ|t.hotel Pracownia organizacji pracy w hotelarstwie   Uczniowie zwolnieni do domu

                                                                        

                                                                       Informacje o zastępstwach w dniu 11.06.2021 r.

Lekcja Nauczyciel Oddział Przedmiot Sala Zastępca Uwagi
1 Błachaniec Mariusz 1TRR|CH Wychowanie fizyczne ss Uczniowie przychodzą później
2 Błachaniec Mariusz 1BS Wychowanie fizyczne sg Agnieszka Ossowska
3 Błachaniec Mariusz 3TRO|CH Wychowanie fizyczne Jakubiec Małgorzata Dyżur: teren szkoły II zmiana – Gabriela Grelewicz
4 Błachaniec Mariusz 2TRI|gr. 1 Wychowanie fizyczne Zychowicz Dorota Zajęcia biblioteczne
5 Błachaniec Mariusz 3TRO|CH Wychowanie do życia w rodzinie Stupnicka Wioleta
6 Błachaniec Mariusz 1TRR|CH Wychowanie do życia w rodzinie ss Stupnicka Wioleta
7 Błachaniec Mariusz 2TRI Zajęcia z wychowawcą 112 Władysław Pabian
8 Błachaniec Mariusz 1TRR|CH Wychowanie fizyczne ss Uczniowie przychodzą później
1 Gierczak Małgorzata 2THR|t.hotel Podstawy hotelarstwa 209 Uczniowie przychodzą później Dyżur: teren szkoły II zmiana – Wioleta Stupnicka
2 Gierczak Małgorzata 3THŻ|t.żywiugas Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem 209 Stupnicka Wioleta Zajęcia biblioteczne
3 Gierczak Małgorzata 2TRH|t.hotel Podstawy hotelarstwa 209 Bogaczyk Bożena Zajęcia biblioteczne
4 Gierczak Małgorzata 1THŻ|t.żywiugas Podstawy gastronomii 209 Banaś Anna
5 Gierczak Małgorzata 3THŻ|t.hotel Usługi dodatkowe w hotelarstwie 111 Bogaczyk Bożena Zajęcia biblioteczne
1 Gralak Arkadiusz 1TRR|DZ Wychowanie fizyczne sf Uczniowie przychodzą później Dyżur: teren szkoły I zmiana – Katarzyna Werda
3 Gralak Arkadiusz 3TRO|DZ Wychowanie fizyczne ss Jakubiec Małgorzata
4 Gralak Arkadiusz 2THR|t.rolnik Wychowanie fizyczne Bogaczyk Bożena Zajęcia biblioteczne
5 Gralak Arkadiusz 3TRO|DZ Wychowanie do życia w rodzinie ss Stupnicka Wioleta
6 Gralak Arkadiusz 1TRR|DZ Wychowanie do życia w rodzinie sf Stupnicka Wioleta
8 Gralak Arkadiusz 1TRR|DZ Wychowanie fizyczne sf Uczniowie zwolnieni do domu
1 Horżaniecki Ryszard 2TRI|t.infor. Sieci komputerowe 204 Uczniowie przychodzą później
2 Horżaniecki Ryszard 3TRO|tech org rekl Pracownia komputerowa z elementami grafiki 202 Zychowicz Dorota Zajęcia biblioteczne
3 Horżaniecki Ryszard 1TRR|gr. II Kreacja w reklamie 204 Pilska Kamilla
4 Horżaniecki Ryszard 3TRO|tech org rekl Pracownia komputerowa z elementami grafiki 202 Jakubiec Małgorzata
3 Sobocińska Daniela 3THŻ Język polski 111 Idkowiak Sylwia
4 Sobocińska Daniela 2THR|gr. 3 Pracownia języka angielskiego zawodowego 105 Grelewicz Gabriela
5 Sobocińska Daniela 2TRŻ Język polski 105 Idkowiak Sylwia
8 Sobocińska Daniela 3TRO|tech org rekl język angielski zawodowy 211 Uczniowie zwolnieni do domu
1 Stachowicz Milena 2TRŻ|t.rolnik Wychowanie fizyczne Uczniowie przychodzą później
2 Stachowicz Milena 2TRŻ|t.rolnik Wychowanie fizyczne Uczniowie przychodzą później
4 Stachowicz Milena 3THŻ|t.żywiugas Pracownia planowania żywienia i produkcji gastronomicznej 111 Stupnicka Wioleta Zajęcia biblioteczne
6 Stachowicz Milena 1THŻ|t.żywiugas

Wyposażenie techniczne zakładów

gastronomicznych

114 Uczniowie zwolnieni do domu
2 Vacat Polski 2TRI Język polski 112 Idkowiak Sylwia
6 Vacat Polski 3TRO Język polski 107 Idkowiak Sylwia
7 Vacat Polski 3TRO Język polski 107 Idkowiak Sylwia
7 Vakat Niemiecki 2THR|j. niem. pocz A Język niemiecki 206 Pilska Kamilla

                                                               Informacje o zastępstwach w dniu 9.06.2021

Lekcja Nauczyciel Oddział Przedmiot Sala Zastępca Uwagi
1-5 Gierczak Małgorzata 2TRŻ|t.żywiugas Pracownia technologii gastronomicznej 3i Uczniowie zwolnieni do domu  
6 Gierczak Małgorzata 3THŻ|t.żywiugas Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem 6i Uczniowie zwolnieni do domu  
1 Horżaniecki Ryszard 2TRI|gr. 1 Informatyka 202 Uczniowie przychodzą później  
2 Horżaniecki Ryszard 2TRI|t.infor. Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych 204 Bożena Bogaczyk zajęcia biblioteczne
3 Horżaniecki Ryszard 3TRO|tech org rekl Pracownia komputerowa z elementami grafiki 202 Jakubiec Małgorzata za nieobecny oddział
4 Horżaniecki Ryszard 3TRO|tech org rekl Pracownia komputerowa z elementami grafiki 202 Jakubiec Małgorzata za nieobecny oddział
5 Horżaniecki Ryszard 3TRO|tech org rekl Pracownia komputerowa z elementami grafiki 202 Jakubiec Małgorzata za nieobecny oddział
7 Horżaniecki Ryszard 2TRI|gr. 4 Grafika komputerowa 202 Uczniowie zwolnieni do domu  
8 Horżaniecki Ryszard 2TRI|gr. 4 Grafika komputerowa 202 Uczniowie zwolnieni do domu  
1 Kowalska Katarzyna 2BS|BSP Historia 108 Uczniowie przychodzą później  
2 Kowalska Katarzyna 1TRR Historia 25 Zychowicz Dorota zajęcia biblioteczne
3 Kowalska Katarzyna 1TRR Język niemiecki 25 Bernat Róża  
4 Kowalska Katarzyna 2TRI Historia 112 Zychowicz Dorota zajęcia biblioteczne
6 Kowalska Katarzyna 2BS|BSG Historia 209 Zychowicz Dorota zajęcia biblioteczne
7 Kowalska Katarzyna 2THR Wychowanie do życia w rodzinie 102 Stupnicka Wioleta  
8 Kowalska Katarzyna 1THŻ Historia 114 Uczniowie zwolnieni do domu  
2 Ossowska Agnieszka 1THŻ|j. ang. kont. A Język niemiecki 110 Pilska Kamilla  
3 Ossowska Agnieszka 2BS|BSG Religia 209 Pabian Władysław dyżur: I piętro II zmiana – Sylwia Idkowiak
4 Ossowska Agnieszka 1THŻ|j. ang. kont. A Język angielski 110 Pilska Kamilla
5 Ossowska Agnieszka 2TRI|j. ang. kont. A Wychowanie do życia w rodzinie 110 Stupnicka Wioleta
7 Ossowska Agnieszka 3THŻ|j. ang. kont. A Język angielski 110 Uczniowie zwolnieni do domu
8 Ossowska Agnieszka 3THŻ|j. ang. kont. A Język angielski 110 Uczniowie zwolnieni do domu
1 Sobocińska Daniela 2THR|gr. 3 Pracownia języka angielskiego zawodowego 105 Uczniowie przychodzą później  
2 Sobocińska Daniela 2TRH|t.reklamy Język angielski w reklamie 105

Bez konsekwencji

(nieobecny oddział nauczyciela)

 
4 Sobocińska Daniela 2BS|BSP Wychowanie fizyczne 108 Gralak Arkadiusz  
5 Sobocińska Daniela 2TRI|j.ang.pocz. A Wychowanie do życia w rodzinie 112 Stupnicka Wioleta  
6 Sobocińska Daniela 1TRR|j.ang.pocz. A Język angielski 109 Bernat Róża  
7 Sobocińska Daniela 2TRH|j.ang.pocz. A Język angielski 108 Uczniowie zwolnieni do domu  
8 Sobocińska Daniela 2TRŻ|gr. 3 Pracownia języka angielskiego zawodowego 105 Uczniowie przychodzą później  
1 Stachowicz Milena 2TRH|t.reklamy Wychowanie fizyczne  

Bez konsekwencji

(nieobecny oddział nauczyciela)

 
2 Stachowicz Milena 2TRH|t.hotel Wychowanie fizyczne   Bernat Róża  
5 Stachowicz Milena 2TRH|t.hotel Wychowanie fizyczne   Bernat Róża  
6 - 7 Stachowicz Milena 2TRŻ|t.żywiugas Usługi gastronomiczne i cateringowe   Uczniowie zwolnieni do domu  
2 Stykowski Stanisław 3TRO Wychowanie do życia w rodzinie 107 Stupnicka Wioleta  
3 Stykowski Stanisław 1BS podstawy rolnictwa 109 Zychowicz Dorota zajęcia biblioteczne
4 Stykowski Stanisław 2THR Podstawy przedsiębiorczości 102 Bogaczyk Bożena  
5 Stykowski Stanisław 1BS podstawy rolnictwa 109 Uczniowie zwolnieni do domu  
6 Stykowski Stanisław 2TRI Wychowanie do życia w rodzinie 112 Stupnicka Wioleta  
3 Vacat Polski 2TRI Język polski 112 Idkowiak Sylwia  
7 Vacat Polski 3TRO Język polski 107 Idkowiak Sylwia  
2 Vakat Niemiecki 1THŻ|j. niem. kont A Język niemiecki 114 Pilska Kamilla  
3 Vakat Niemiecki 2THR|j. niem. pocz A Język niemiecki 206 Pilska Kamilla  
4 Vakat Niemiecki 1THŻ|j. niem. kont A Język niemiecki 114 Pilska Kamilla  
5 Vakat Niemiecki 1THŻ|j. niem. kont A Język niemiecki 114 Pilska Kamilla  
2 Wieczorek Agnieszka 3THŻ|t.hotel Pracownia obsługi konsumenta 111 Warcholińska Jolanta  
3 Wieczorek Agnieszka 2TRH|t.hotel Organizacja pracy służby pięter 6i Bogaczyk Bożena zajęcia biblioteczne
4 Wieczorek Agnieszka 2TRH|t.hotel Rezerwacja usług i obsługa gości w recepcji 6i Stupnicka Wioleta  

                                                     Informacje o zastępstwach w dniu 07.06.2021

Lekcja Nauczyciel Oddział Przedmiot Sala Zastępca Uwagi
1-6 Gierczak Małgorzata 1THŻ|t.żywiugas Pracownia gastronomiczna 3i Uczniowie zwolnieni do domu  
7-8 Gierczak Małgorzata 1THŻ|t.żywiugas Technologia gastronomiczna 3i Uczniowie zwolnieni do domu  
2 Ossowska Agnieszka 2THR|j. ang. kont. A Język angielski 102 Jankowiak Marcin  
3 Ossowska Agnieszka 3THŻ|j. ang. kont. A Język angielski 111 Jankowiak Marcin  
1 Sobocińska Daniela 1TRR|j.ang.pocz. A Język angielski 112 Uczniowie przychodzą później  
2 Sobocińska Daniela 2BS|BSP Język angielski 111 Bogaczyk Bożena  
3 Sobocińska Daniela 3TRO|tech org rekl język angielski zawodowy 211 Stupnicka Wioleta zajęcia z pedagogiem
5 Sobocińska Daniela 2TRŻ|t.żywiugas Pracownia języka angielskiego zawodowego 114 Bogaczyk Bożena zajęcia biblioteczne
8 Sobocińska Daniela 2TRI|j.ang.pocz. A Język angielski 110 Uczniowie zwolnieni do domu  
1 Stachowicz Milena 2TRŻ|t.rolnik Wychowanie fizyczne   Uczniowie przychodzą później  
2 Stachowicz Milena 2TRH|t.reklamy Wychowanie fizyczne   Stupnicka Wioleta zajęcia z pedagogiem
4 Stachowicz Milena 2TRH|t.reklamy Wychowanie fizyczne   Stupnicka Wioleta zajęcia z pedagogiem

                                                     Informacje o zastępstwach w dniu 02.06.2021

Lekcja Nauczyciel Oddział Przedmiot Sala Zastępca Uwagi
1 Sobocińska Daniela 2THR|gr. 3 Pracownia języka angielskiego zawodowego 105 Uczniowie przychodzą później  
2 Sobocińska Daniela 2TRH|t.reklamy Język angielski w reklamie 105 Uczniowie przychodzą później  
4 Sobocińska Daniela 2BS|BSP Język angielski 108 Zychowicz Dorota  
5 Sobocińska Daniela 2TRI|j.ang.pocz. A Język angielski 112 Ossowska Agnieszka  
6 Sobocińska Daniela 1TRR|j.ang.pocz. A Język angielski 109 Ossowska Agnieszka  
7 Sobocińska Daniela 2TRH|j.ang.pocz. A Język angielski 108 Uczniowie zwolnieni do domu  
8 Sobocińska Daniela 2TRŻ|gr. 3 Pracownia języka angielskiego zawodowego 105 Uczniowie zwolnieni do domu  
1 Stachowicz Milena 2TRH|t.reklamy Wychowanie fizyczne   Bernat Róża  
2 Stachowicz Milena 2TRH|t.hotel Wychowanie fizyczne   Bernat Róża  
5 Stachowicz Milena 2TRH|t.hotel Wychowanie fizyczne   Bernat Róża  
6 Stachowicz Milena 2TRŻ|t.żywiugas Usługi gastronomiczne i cateringowe   Uczniowie zwolnieni do domu  
7 Stachowicz Milena 2TRŻ|t.żywiugas Usługi gastronomiczne i cateringowe   Uczniowie zwolnieni do domu  
3 Vacat Polski 2TRI Język polski 112 Idkowiak Sylwia  
7 Vacat Polski 3TRO Język polski 107 Idkowiak Sylwia  
2 Vakat Niemiecki 1THŻ|j. niem. kont A Język niemiecki 114 Pilska Kamilla  
3 Vakat Niemiecki 2THR|j. niem. pocz A Język niemiecki 206 Pilska Kamilla  
4 Vakat Niemiecki 1THŻ|j. niem. kont A Język niemiecki 114 Pilska Kamilla  
5 Vakat Niemiecki 1THŻ|j. niem. kont A Język niemiecki 114 Pilska Kamilla  

                                                                    Informacje o zastępstwach w dniu 01.06.2021

Lekcja Nauczyciel Oddział Przedmiot Sala Zastępca Uwagi
1 Błachaniec Mariusz 2BS|BSP Wychowanie fizyczne   Uczniowie przychodzą później  
2 Błachaniec Mariusz 2THR|t.hotel Wychowanie fizyczne   Gralak Arkadiusz  
4 Błachaniec Mariusz 3THŻ|DZ Wychowanie fizyczne   Gralak Arkadiusz  
5 Błachaniec Mariusz 3THŻ|DZ Wychowanie fizyczne   Gralak Arkadiusz  
6 Błachaniec Mariusz 2TRI|gr. 1 Wychowanie fizyczne   Okienko dla uczniów  
7 Błachaniec Mariusz 1BS Wychowanie fizyczne   Uczniowie zwolnieni do domu  
8 Błachaniec Mariusz 2BS|BSP Wychowanie fizyczne   Uczniowie zwolnieni do domu  
1 Sobocińska Daniela 2TRŻ Język polski 105 Idkowiak Sylwia  
2 Sobocińska Daniela 3THŻ Język polski 111 Idkowiak Sylwia  
3 Sobocińska Daniela 3THŻ Język polski 111 Idkowiak Sylwia  
4 Sobocińska Daniela 2TRI|t.infor. Język angielski w branży informatycznej 112 Ossowska Agnieszka  
6 Sobocińska Daniela 2TRŻ|j. ang. kont. A Język angielski 108 Bogaczyk Bożena  
1 Stachowicz Milena 2TRH|t.hotel Wychowanie fizyczne   Uczniowie przychodzą później  
2 Stachowicz Milena 2TRŻ|t.żywiugas Chemia   Warcholińska Jolanta  
3 Stachowicz Milena 2TRŻ|t.żywiugas Chemia   Warcholińska Jolanta  
4 Stachowicz Milena 2TRŻ|t.żywiugas Chemia   Warcholińska Jolanta  
7 Stachowicz Milena 2TRŻ|t.żywiugas

Wyposażenie techniczne zakładów

gastronomicznych

  Uczniowie zwolnieni do domu  
8 Stachowicz Milena 3THŻ|t.żywiugas Pracownia planowania żywienia i produkcji gastronomicznej   Uczniowie zwolnieni do domu  
8 Vacat Polski 2TRI Język polski 112 Idkowiak Sylwia  

                                                         Informacje o zastępstwach w dniu 31.05.2021

Lekcja Nauczyciel Oddział Przedmiot Sala Zastępca Uwagi
1 - 6 Gierczak Małgorzata 1THŻ|t.żywiugas Pracownia gastronomiczna   Uczniowie zwolnieni do domu  
7 - 8 Gierczak Małgorzata 1THŻ|t.żywiugas Technologia gastronomiczna   Uczniowie zwolnieni do domu  
1 Sobocińska Daniela 1TRR|j.ang.pocz. A Język angielski 209 Uczniowie przychodzą później  
3 Sobocińska Daniela 2TRŻ|j. ang. kont. A Język angielski 105 Grelewicz Gabriela  
6 Vakat Niemiecki 2THR|j. niem. pocz A Język niemiecki 206 Pilska Kamilla  

                       

                                             Informacje o zastępstwach w dniu 26.05.2021

Lekcja Nauczyciel Oddział Przedmiot Sala Zastępca Uwagi
3 Gralak Arkadiusz 1THŻ Wychowanie do życia w rodzinie   Zychowicz Dorota Dyżur: teren szkoły II zmiana – Zbigniew Horżaniecki
5 Gralak Arkadiusz 2BS|BSG Wychowanie fizyczne   Bogaczyk Bożena
6 Gralak Arkadiusz 2BS|BSG Wychowanie fizyczne   Bogaczyk Bożena
7 Gralak Arkadiusz 3THŻ|CH Wychowanie fizyczne   Uczniowie zwolnieni do domu
8 Gralak Arkadiusz 2THR|t.rolnik Wychowanie fizyczne   Uczniowie zwolnieni do domu
3 Grelewicz Gabriela 2THR|j. niem. kont A Język niemiecki 102 Pilska Kamilla Dyżur: II piętro II zmiana – Kamilla Pilska
4 Grelewicz Gabriela 1TRR|j. niem. kont A Język niemiecki 211 Bernat Róża
5 Grelewicz Gabriela 1THŻ|j. niem. pocz A Język niemiecki 114 Pilska Kamilla
6 Grelewicz Gabriela 3THŻ|j. niem. kont A Pracownia obsługi klienta 111 Warcholińska Jolanta
4 Ossowska Agnieszka 1THŻ|j. ang. kont. A Język niemiecki 114 Pilska Kamilla  
5 Ossowska Agnieszka 1BS Wychowanie do życia w rodzinie 112 Stupnicka Wioleta  
6 Ossowska Agnieszka 3THŻ|j. ang. kont. A Pracownia obsługi klienta 110 Warcholińska Jolanta  
4 Sobocińska Daniela 2BS|BSP Język angielski 108 Zychowicz Dorota  
5 Sobocińska Daniela 3THŻ|t.hotel Język polski 111

Bez konsekwencji

(nieobecny oddział nauczyciela)

 
5 Sobocińska Daniela 3THŻ|t.żywiugas Usługi gastronomiczne 111 Warcholińska Jolanta  
6 Sobocińska Daniela 1TRR|j.ang.pocz. A Język niemiecki 211 Bernat Róża  
7 Sobocińska Daniela 2TRŻ|gr. 3 Pracownia języka angielskiego zawodowego 108 Uczniowie zwolnieni do domu  
3 Vakat Niemiecki 2THR|j. niem. pocz A Język niemiecki 206 Pilska Kamilla  
4 Vakat Niemiecki 1THŻ|j. niem. kont A Język niemiecki 206 Pilska Kamilla  
5 Vakat Niemiecki 1THŻ|j. niem. kont A Język niemiecki 206 Pilska Kamilla  
1 Zygmunt Dorota 2BS|BSP Geografia 108 Uczniowie przychodzą później  
2 Zygmunt Dorota 1THŻ Geografia 114

Bez konsekwencji

(nieobecny oddział nauczyciela)

 
3 Zygmunt Dorota 1TRR Wychowanie do życia w rodzinie 211 Stupnicka Wioleta Dyżur: I piętro II zmiana – Wioleta Stupnicka
4 Zygmunt Dorota 1BS Geografia 112 Bogaczyk Bożena
5 Zygmunt Dorota 2THR Geografia 102 Zychowicz Dorota
6 Zygmunt Dorota 1THŻ Wychowanie do życia w rodzinie 114 Stupnicka Wioleta
               

                                           Informacje o zastępstwach w dniu 24.05.2021

Lekcja Nauczyciel Oddział Przedmiot Sala Zastępca Uwagi
1 Sobocińska Daniela 1TRR|j.ang.pocz. A Język angielski 209 Uczniowie przychodzą później  
3 Sobocińska Daniela 2TRŻ|j. ang. kont. A Język niemiecki 108 Grelewicz Gabriela  
6 Vakat Niemiecki 2THR|j. niem. pocz A Język niemiecki 206 Pilska Kamilla  

Informacje o zastępstwach w dniu 20.05.2021 r.

Lekcja Nauczyciel Oddział Przedmiot Sala Zastępca Uwagi
4 Grelewicz Gabriela 1THŻ|j. niem. pocz A Język angielski 114 Jankowiak Marcin Dyżur: parter II zmiana – Stanisław Stykowski
5 Grelewicz Gabriela 1TRR|j. niem. kont A Język angielski 211 Jankowiak Marcin
6 Grelewicz Gabriela 2TRŻ|j. niem. kont A Język niemiecki 105 Bogaczyk Bożena
7 Grelewicz Gabriela 2TRŻ|j. niem. kont A Język niemiecki 105 Bogaczyk Bożena
1 Sobocińska Daniela 2TRŻ Język polski 105 Idkowiak Sylwia  
2 Sobocińska Daniela 1TRR|t.reklamy Język angielski
w reklamie
211 Bogaczyk Bożena  
4 Sobocińska Daniela 2TRŻ|j. ang. kont. A Język angielski 105 Ossowska Agnieszka  
6 Sobocińska Daniela 2TRŻ|j. ang. kont. A Język angielski 105 Bogaczyk Bożena  
7 Sobocińska Daniela 2TRŻ|j. ang. kont. A Język angielski 105 Bogaczyk Bożena  

Informacje o zastępstwach w dniu 19.05.2021 r.

Lekcja Nauczyciel Oddział Przedmiot Sala Zastępca Uwagi
4 Bernat Róża 1TRR|j. niem. pocz A Język niemiecki 211 Grelewicz Gabriela Dyżur: parter II zmiana – Agnieszka Ossowska
6 Bernat Róża 1TRR|j. niem. pocz A Język niemiecki 211 Bogaczyk Bożena
7 Bernat Róża 2TRŻ|gr. 4 Pracownia języka niemieckiego zawodowego 105 Uczniowie zwolnieni do domu
4 Sobocińska Daniela 2BS|BSP Religia 209 Pabian Władysław  
5 Sobocińska Daniela 3THŻ|t.hotel Język polski 111

Bez konsekwencji

(nieobecny oddział nauczyciela)

 
5 Sobocińska Daniela 3THŻ|t.żywiugas Usługi gastronomiczne 111 Warcholińska Jolanta  
6 Sobocińska Daniela 1TRR|j.ang.pocz. A Język angielski 211 Bogaczyk Bożena  
7 Sobocińska Daniela 2TRŻ|gr. 3 Pracownia języka angielskiego zawodowego 108 Uczniowie zwolnieni do domu  
3 Vakat Niemiecki 2THR|j. niem. pocz A Język niemiecki 206 Pilska Kamilla  
4 Vakat Niemiecki 1THŻ|j. niem. kont A Język niemiecki 206 Pilska Kamilla  
5 Vakat Niemiecki 1THŻ|j. niem. kont A Język niemiecki 206 Pilska Kamilla  

      

Film promujący szkołę

DOŁĄCZ DO NAS

slider1

Obejrzyj film promujący naszą szkołę

slider1

https://drive.google.com/file/d/1SKdkNLftNtcrMESGi42cCWMimXW3pfbO/view?usp=sharing

UWAGA !


W sprawach pilnych prosimy o kontakt na poniższe numery telefonów:

796 181 269 – dyrektor szkoły
605 259 280 – wicedyrektor
664 728 670 – sprawy wychowawcze


GODZINY ROZPOCZĘCIA LEKCJI

1 lekcja: 08.00 - 08.45
2 lekcja: 08.50 - 09.35
3 lekcja: 09.40 - 10.25
4 lekcja: 10.45 - 11.30
5 lekcja: 11.35 - 12.20
6 lekcja: 12.25 - 13.10
7 lekcja: 13.15 - 14.00
8 lekcja: 14.05 - 14.50

INSTYTUCJE Z KTÓRYMI WSPÓŁPRACUJEMY

dodr oke logo cke logo dodr mrirw logo men logo dodr logo frse logo gmina strzelin logo koweziu logo