DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Drodzy Uczniowie!

Zawieszenie zajęć w szkole w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego COVID -19 wymusiło zmianę techniki realizacji procesu dydaktycznego z zajęć prowadzonych stacjonarnie na zajęcia prowadzone techniką „nauki na odległość”, tzw. zdalne nauczanie.

Zmiana techniki uczenia się i nauczania nie zwalnia żadnego z Was z obowiązku szkolnego /obowiązku nauki, określonego w art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Organizacja nauki polega na tym, że od dnia 25 marca 2020r. na czas ograniczenia funkcjonowania szkoły stajecie się uczestnikami procesu dydaktycznego poprzez dziennik elektroniczny, pocztę elektroniczną oraz inne formy nauczania na odległość, zaproponowane przez nauczycieli.

Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia

Anna Banaś –dyrektor szkoły

UWAGA !


W sprawach pilnych prosimy o kontakt na poniższe numery telefonów:

796 181 269 – dyrektor szkoły
664 728 670 – sprawy wychowawcze


GODZINY ROZPOCZĘCIA LEKCJI

1 lekcja: 08.00 - 08.45
2 lekcja: 08.50 - 09.35
3 lekcja: 09.40 - 10.25
4 lekcja: 10.45 - 11.30
5 lekcja: 11.35 - 12.20
6 lekcja: 12.25 - 13.10
7 lekcja: 13.15 - 14.00
8 lekcja: 14.05 - 14.50

INSTYTUCJE Z KTÓRYMI WSPÓŁPRACUJEMY

dodr oke logo cke logo dodr mrirw logo men logo dodr logo frse logo gmina strzelin logo koweziu logo