REGULAMINY

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ    

W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO

W LUDOWIE POLSKIM

 1. Z księgozbioru bibliotecznego mogą korzystać wszyscy uczniowie, słuchacze, rodzice uczniów i pracownicy szkoły.
 2. Przeglądanie zasobów bibliotecznych odbywa się za pośrednictwem serwisu MOL Net+ (link dostępny na stronie głównej CKZiU w Ludowie Polskim).
 3. Wypożyczać książki wolno jedynie na swoje nazwisko.
 4. Jednorazowo wypożyczyć można 4 książki na okres 4 tygodni.
 5. Okres wypożyczenia książki może zostać przedłużony na prośbę czytelnika, jeżeli nie ma na tę książkę zamówień.
 6. Zbiory biblioteki są naszą wspólną własnością. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem.
 7. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy wypożyczoną książkę zobowiązany jest do niezwłocznego odkupienia takiej samej książki lub innej, wskazanej przez nauczyciela-bibliotekarza.
 8. Uczniowie mogą wypożyczać do domu archiwalne numery czasopism gromadzonych w bibliotece.
 9. Z książek znajdujących się w księgozbiorze podręcznym można korzystać tylko na terenie biblioteki. Uczniowie mogą sami wybierać książki potrzebne do pracy w czytelni.
 10. Uczeń (słuchacz) kończący szkołę powinien zwrócić wypożyczone książki, czasopisma i inne dokumenty biblioteczne 2 tygodnie przed końcem roku szkolnego.
 11. Uczeń (słuchacz) kończący szkołę lub pracownik odchodzący z pracy zobowiązany jest do przedstawienia karty obiegowej, na której potwierdzone zostanie rozliczenie się z biblioteką.
 12. Biblioteka szkolna umożliwia uczniom wypożyczanie książek na okres ferii i wakacji. Wypożyczanie książek na okres wakacji wymaga spełnienia dodatkowych warunków:
  1. zwrócenie wszystkich zaległych wypożyczeń,
  2. promocja do następnej klasy,
  3. czytelnik może wypożyczyć 8 książek na okres 2 miesięcy,
  4. książki są wypożyczane w ostatnim tygodniu roku szkolnego,
   po zakończeniu klasyfikacji,
  5. absolwentom i uczniom zmieniającym placówkę, książek na okres wakacji nie wypożycza się.

 1. W bibliotece obowiązuje zakaz rozmów przez telefon komórkowy.
 2. W bibliotece należy zachowywać się tak, aby nie przeszkadzać innym uczniom w nauce.
 3. Każdy uczeń zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem i do jego przestrzegania.

Regulamin Multimedialnego Centrum Informacji


Ze stanowisk komputerowych mogą korzystać uczniowie, słuchacze, pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
1. Komputery w bibliotece szkolnej służą przede wszystkim do wyszukiwania informacji w sieci Internet, przeglądania programów edukacyjnych dostępnych w czytelni oraz korzystania ze zautomatyzowanych katalogów bibliotecznych systemu MOL Optivum.
2. Praca na komputerach jest możliwa po uprzednim zgłoszeniu u nauczyciela – bibliotekarza.
3. Uczniowie mogą korzystać na miejscu z encyklopedii multimedialnych, słowników zakupionych przez bibliotekę.
4. Uczniowie mogą korzystać ze skanera i drukarki do przygotowywania materiałów potrzebnych do lekcji.
5. Fakt przygotowywania wydruku należy zgłosić nauczycielowi-bibliotekarzowi.
6. Należy zwracać szczególną uwagę na poszanowanie praw autorskich twórców programów.
7. Zabrania się:

 • usuwania istniejących plików na dyskach twardych,
 • samowolnego manipulowania sprzętem, włączania i wyłączania urządzeń do sieci elektrycznej bez zgody nauczyciela,
 • instalowania własnych programów,
 • kopiowania oprogramowania zarówno ze sprzętu należącego do biblioteki szkolnej, jak również z dostępnych stron internetowych,
 • korzystania ze stron internetowych upowszechniających pornografię i przemoc.


8. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputerów należy zgłaszać natychmiast nauczycielowi.
9. Za uszkodzenie komputerów szkolnych oraz urządzeń peryferyjnych w wyniku umyślnego działania odpowiada użytkownik, a w przypadku ucznia, jego rodzice (prawni opiekunowie).
10. Przy stanowiskach komputerowych nie należy spożywać posiłków.
11. Za nieprzestrzeganie regulaminu lub w przypadku stwierdzenia naruszenia zasad obowiązujących przy korzystaniu ze stanowisk komputerowych nauczyciel bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika, a także odmówić czasowego prawa korzystania z komputerów, informując o tym Dyrektora

DANE KONTAKTOWE


Tel.: 713923586
Fax.: 713920373
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

GODZINY ROZPOCZĘCIA LEKCJI

1 lekcja: 08.00 - 08.45
2 lekcja: 08.50 - 09.35
3 lekcja: 09.40 - 10.25
4 lekcja: 10.45 - 11.30
5 lekcja: 11.35 - 12.20
6 lekcja: 12.25 - 13.10
7 lekcja: 13.15 - 14.00
8 lekcja: 14.05 - 14.50

INSTYTUCJE Z KTÓRYMI WSPÓŁPRACUJEMY

dodr oke logo cke logo dodr mrirw logo men logo dodr logo frse logo gmina strzelin logo koweziu logo