START
Nasza szkoła
TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
TECHNIK HOTELARSTWA
TECHNIK INFORMATYK
TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY
TECHNIK ROLNIK
TECHNIK ŻYWIENIA USŁUG GASTRONOMICZNYCH
MECHANIK MOTOCYKLOWY
MECHANIK - OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH

Najlepsi z najlepszych!
Wojewódzka uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów odbyła się 27 listopada na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Wśród nagrodzonych znalazła się uczennica klasy IV THO- Kinga Dolańska. Podczas uroczystej gali odebrała dyplom z rąk Pana Romana Kowalczyka – Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.
Jak zasłużyć sobie na miano stypendysty? Wyróżnienie to przyznawane jest jednemu uczniowi ze szkoły dla młodzieży, który uzyskał najwyższą średnią ocen i wykazuje szczególne uzdolnienia w jednej dziedzinie wiedzy. Z pozostałych dziedzin wymagane są wyniki co najmniej dobre.
Kinga w roku szkolnym 2018/2019 uzyskała znakomitą średnią ocen 5,25. Z przedmiotów zawodowych ma najwyższe noty, z większości z nich- celujący. Brała udział w praktykach zawodowych, konkursach szkolnych i wojewódzkich. Angażuje się w życie szkoły i działa charytatywnie.
Jak osiągnąć taki wynik? Przepis jest prosty – systematyczną pracą.
Kindze serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów .

Film promujący szkołę

UWAGA !


Od września 2019r. CKZiU w Ludowie Polskim zapewni uczniom przejazdy na trasie Strzelin – Ludów Polski i Ludów Polski – Strzelin w przypadku braku dogodnych połączeń wynikających ze stałych rozkładów jazdy.


UWAGA !


OD 09-12-2018 OBOWIĄZUJĄ NOWE GODZINY ROZPOCZĘCIA LEKCJI

1 lekcja: 08.00 - 08.45
2 lekcja: 08.50 - 09.35
3 lekcja: 09.40 - 10.25
4 lekcja: 10.45 - 11.30
5 lekcja: 11.35 - 12.20
6 lekcja: 12.25 - 13.10
7 lekcja: 13.15 - 14.00
8 lekcja: 14.05 - 14.50

INSTYTUCJE Z KTÓRYMI WSPÓŁPRACUJEMY

dodr oke logo cke logo dodr mrirw logo men logo dodr logo frse logo gmina strzelin logo koweziu logo